Спеціальність:  162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 3.
Лектор:  Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри молекулярної біології мікробіології та біобезпеки,.

Анотація: Курс  «Біологічна статистика»  має на меті  формування у студентів розуміння основних методів статистичного аналізу експериментального матеріалу і оцінки його достовірності, розвиток вміння застосовувати математичну статистику для виявлення існуючих закономірностей в різних областях біології, планування біологічного експерименту та формулювання  узагальнень і висновків  із застосуванням методів біологічної статистики.