Спеціальність:  162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 3.
Лектор:  Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри молекулярної біології мікробіології та біобезпеки,.

Анотація: Мета дисципліни - формування у студентів чіткого уявлення про роль генетичних досліджень в розробці теорії селекції, пізнанні механізмів і закономірностей еволюції, створені і збереженні унікального генофонду живих організмів і вдосконаленні біотехнологічних процесів.