Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.н.). Семестр: 3. ЄКТС: 2.
Викладачі: Лазарєв Микола Михайлович, доцент кафедри радіобіології та радіоекології; Клепко Алла Володимирівна, завідувач кафедри радіобіології та радіоекології.
Анотація: У курсі даються основні поняття щодо видів, джерел та властивостей іонізуючих випромінювань (ІВ); розглядаються особливості біологічної дії ІВ на організм сільськогосподарських тварин, чутливість та захист тварин від радіаційного ураження; досліджується поведінка радіонуклідів в організмі продуктивних тварин та перехід їх у продукцію тваринництва; надаються рекомендації щодо розроблення та поліпшення правила і методів радіаційної експертизи об’єктів ветеринарного контролю.