Спеціальність: 208 Агроінженерія
ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЕСТС: 2

Лектор: Аніскевич Леонід Володимирович, д.т.н., професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка

Викладач: Росомаха Юрій Олександрович, к.т.н., асистент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка

Анотація: основи управління виробництвом продукції рослинництва в оптимальному режимі шляхом аналізу місцевизначеної інформації про агробіологічний стан поля і застосування на підставі цього змінних (в просторі та часі) норм внесення технологічних матеріалів у відповідності до унікальних особливостей кожної елементарної ділянки поля при збереженні навколишнього середовища.