Спеціальність 101 Екологія (ОС "Бакалавр")
Освітня програма "Екологія"  ECTS: 1(3)
Викладач - д.с.-г.н., професор Лісовий Микола Михайлович
кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
Анотація: Викладені методики, що необхідні при роботі з вірусами рослин, а особливо з методами діагностики та ідентифікації вірусів за допомогою біологічного тестування, електронної мікроскопії, методами імуноаналізу, а також отримуванню безвірусного посадкового матеріалу методом мікроклонального розмноження, що необхідно для формування висококваліфікованих фахівців сільського господарства.