Спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" (ОС "Бакалавр")
Освітня програма "Біотехнології та біоінженерія"  ECTS: 4
Викладач - д.с.-г.н., професор Лісовий Микола Михайлович
кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
Анотація: В ЕНК розглядаються питання використання технологій біовиробництва сільськогосподарськоі та промислової продукції , з урахуванням нагальних потреб агровиробництва та новітніх перспективних розробок агробіотехнології