Спеціальність: 162 Біотехнологія та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Лісовий Микола Михайлович - д-р с.г. наук, професор, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Дисципліна «Біобезпека та та біоетика» вивчає актуальні питання щодо формування у студентів знань про правила роботи з біологічними матеріалами під час виконання досліджень, проведення оцінки біологічних ризиків, які виникають під час роботи з потенційно небезпечним біологічним матеріалом, вміння використовувати засоби зниження таких ризиків, забезпечення досягнення таких загальних компетентностей як здатність виконувати професійні функції і проведення досліджень на відповідному рівні, здатності до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, здатності до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації в галузі біології.
П24