Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення продуктивних тварин

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 4.
Автор: Лакатош Віктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: В курсі викладені сучасні методи організації відтворення та методи діагностики, лікування і профілактики неплідності ВРХ, овець, кіз і свиней.

ЕНК атестовано комісією з атестації ЕНК НУБіП України 23.11.2020 р. (протокол №3).
Рік останньої атестації: 2020