Метою курсу є вивчення сутності особливостей та змісту маркетингу медичних послуг, дослідження ринку медичних послуг та оволодіння інтрументами маркетингу медичних послуг. Формування комплексу маркетингу медичних закладів: особливості товарної, цінової, маркетингової політики, політики розподілу та просування медичних послуг.