Факультет: Всі (за вибором). Спеціальність: Всі (за вибором). ОС: Бакалавр; Магістр. Семестр: 1; 2. ECTS: 3.
Автори: Матвієнко Ірина Сергіївна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Вивчення науки логіки виступає не лише необхідною умовою формування високого рівня логічної культури мислення особи, здатної свідомо контролювати хід своїх думок, але й сприяє розвитку природних можливостей розумової діяльності студента, підвищує його творчий науково-дослідницький потенціал. Методика викладання дисципліни “Логіка” передбачає використання як прийомів традиційної арістотелівської логіки, так і врахування досягнень різних напрямків сучасної формальної логіки.