Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.