Спеціальність -125 Кібербезпека. Рік підготовки - 2, семестр - 3. Мова курсу - українська. ОС: бакалавр

Структура курсу: годин/кредитів: 150/5, модулів - 2. Фінальна форма контролю: іспит

Анотація. Ознайомлення з основними фізичнимита програмними принципами, методами та засобами захисту інформації та пошуку розвідувальної апаратури, надання студентам знань з основ захисту інформації, принципів, методів та засобів несанкціонованого одержання інформації, а також створення протидії захисту інформації по каналах, на яких можливі її втрати.

Завдання навчальної дисципліни: полягає у вивченні засобів та методів захисту цілісності, конфіденційності та доступності інформації. Для чого розглядається використання криптографічних, інженерно-технічних, організаційних та мережевих методів та засобів захисту.

Лектор: к.т.н., доц. Сагун Андрій Вікторович