Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автори: Самарський А.Ю. та інші.
Викладач: Данилова Тетяна Вікторівна, доцент кафедри філософії.

Рік останньої атестації: 2017к