Спеціальність:
208 Агроінженерія.
ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4; 3 курс (Ск).
Лектор: Надточій Олександр Васильович, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка. Тітова Людмила Леонідівна, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка
Анотація: засвоєння теоретичних основ проектування системи технічного обслуговування машин та набуття практичних знань і вмінь комплектування виробничо-технічної бази технологічним обладнанням, визначення технічного стану машин, діагностування, оптимального визначення методів і способів технічного обслуговування, прогнозування залишкового ресурсу та відновлення роботоздатності техніки для її ефективного використання.
Рік останньої атестації: 2023