Спеціальність: 035 «Філологія»

ОС Бакалавр. Семестр: 7ЕКТС: 4

Викладач: Красовська Інна Валеріївна - канд. філол. наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Анотація. Метою курсу є вироблення у студентів чіткої уяви про розвиток стилістики як самостійної лінгвістичної науки, відношення стилістики до інших наук, опис стилістичних засобів на всіх рівнях мови: фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному та семантичному. Вивчення цього курсу допоможе студентам сформувати та вдосконалити вміння робити стилістичний аналіз тексту використовуючи основні поняття і терміни стилістики; розуміти способи відтворення філософських категорій у стилістичних засобах мови.