Курс спрямований на вивчення основ бізнес-проєктування, визначення критеріїв актуальності проєктів, розробкии його організаційної, виробничої та маркетингової складової, розрахунку основних фінансових показників проєкту.

Автор: Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.