Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Тихенко Руслан Вікторович – доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Гармонізація економічних інтересів землекористувачів і вимог екологічної безпеки, оцінка рівня антропогенного навантаження як основного фактора розвитку деградаційних процесів, розробка ефективної системи заходів щодо охорони земель відповідно до чинних нормативно-правових актів. Оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками оцінки рівня антропогенного навантаження на земельні ресурси та розробки системи заходів щодо його зменшення з метою забезпечення нормативного стану довкілля та охорони земель.