ОС "Бакалавр"

Спеціальність 206 Садово-паркове господарство

Викладач: Карпов Віктор Васильович, доктор історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук

Робоча програма курсу.pdfРобоча програма курсу.pdf