Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Лектор: Волянський Михайло Станіславович, доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: Дати майбутнім фахівцям глибокі знання з будови, теорії робочих процесів та правил експлуатації гідро-пневмоприводів, що необхідні для високоефективного використання с.-г. техніки, якісного обслуговування і ремонту, цілеспрямованого вдосконалення.
П24