Спеціальність – 208 «Агроінженерія»

ОС – Бакалавр. Семестр – 6. ЄКТС - 5

Лектор – Волянський Михайло Станіславович, доцент

Анотація: дати майбутнім фахівцям глибокі знання з будови, теорії робочих процесів та правил експлуатації гідро-пневмоприводів, що необхідні для високоефективного використання сільсько-господарської техніки, якісного обслуговування і ремонту, цілеспрямованого вдосконалення.