Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 9.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Рік останньої атестації: 2018