Компонентна база та схемотехніка в системах захисту інформації. Ч1
Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладачі: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Труш Олександр Вікторович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.