Компонентна база та схемотехніка в системах захисту інформації (КБ). Ч2
Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладачі: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.