Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4 (1-4). ЄКТС: 2 (5).
Викладач: Цимбал Світлана Володимирівна, доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: Курс спрямований на формування в студентів спеціалізованих англомовних комунікативних компетенцій в галузі читання, говоріння й аудіювання для забезпечення спілкування в професійній сфері через формування у студентів комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетенції; розвиток позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу; набуття вміння міжособистісного спілкування, необхідного для повноцінного функціонування як у професійному середовищі, так і за його межами.