Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 4; 3 (Ск), (Пт). ЄКТС: 4.
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання про історію топіарного мистецтва, елементи топіарного мистецтва, особливості їхнього формування та використання.
Рік останньої атестації: 2020