Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Гуменюк Юрій Олегович - канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: Студент отримує знання з вибору оптимальних технологічних операцій механізованого обробітку ґрунту – основного прийому сільськогосподарського виробництва, вирощування та збирання сільськогосподарських культур, знаходить шляхи підвищення продуктивності сільськогоспо­дарських машин, надійності виконання технологічного процесу та мінімізації питомих енергетичних витрат. Розкриваються шляхи усунення переущільнення та руйнування структури ґрунту ходовими системами сільськогосподарських агрегатів, зменшення втрат сільськогосподарської продукції, збереження навколишнього середовища.