Спеціальність: Агроінженерія.

ОС: Магістр.  

Семестр: 5. ЄКТС: 1,5.

Студент отримує знання з вибору оптимальних технологічних операцій механізованого обробітку ґрунту – основного прийому сільськогосподарського виробництва,  вирощування та збирання сільськогосподарських культур, знаходить шляхи підвищення продуктивності сільськогоспо­дарських машин, надійності виконання технологічного процесу та мінімізації питомих енергетичних витрат. Розкриваються шляхи усунення переущільнення та руйнування структури ґрунту ходовими системами сільськогосподарських агрегатів, зменшення втрат сільськогосподарської продукції, збереження навколишнього середовища.