Курс “Соціологія” спрямований на засвоєння студентами знань про механізми функціонування суспільства, його інститутів і соціальні групи. Метою курсу є підвищення рівня світоглядної і гуманітарної підготовки студентів шляхом оволодіння знанням про соціальні зв’язки і відносини, способи їх організації, закономірності функціонування і розвитку. Важливим аспектом викладання дисципліни “Соціологія” є формування у майбутніх фахівців соціологічного мислення та культури, усвідомлення природи соціальних явищ та фактів.