Спеціальність: Вибіркова дисципліна для всіх спеціальностей НУБіП України. ОС: Бакалавр. Семестр:  7. ЄКТС: 3.
Автори: Войналович Микола Володимирович, доцент кафедри конярства і бджільництва.
Анотація: Мета дисципліни “Практичне бджільництво” полягає у формуванні у студентів знань, умінь та навичок для ведення бджільництва в умовах України. Основними завданнями дисципліни “Практичне бджільництво” є отримання студентами необхідних знань з біології медоносної бджоли, розведення та утримання бджіл, технології виробництва продуктів бджільництва, а також ознайомлення з основними медоносними рослинами та хворобами бджіл.

П20