Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7,8. ЕКТС 8.

Автор: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.
Анотація: Курс "Практичний курс основної іноземної мови(англ.)"  тісно пов'язаний з курсом "Практика усного та писемного перекладу основної іноземної мови(англ.). Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності.