Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 8,5.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Автомобільна техніка (у тому числі автомобільна підготовка) передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо автомобільної техніки.

П20