Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Омельчук Анатолій Олександрович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета дисципліни полягає в підготовці студентів до самостійної інженерної діяльності в галузі електроенергетики, вивченні технології виробництва, передачі і розподілу електроенергії до споживачів, конструкції елементів систем електропостачання та їх схем, якості, надійності та економічності електропостачання та розрахунку параметрів і режимів роботи систем електропостачання, а також засвоєнні студентами методів розрахунку параметрів систем електропостачання з урахуванням режимів їх роботи, дослідження сучасного електрообладнання систем електропостачання.
НН20