Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 3. ESTS: 2.

Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Анотація: Курс направлений на ознайомлення студентів з основами природоохоронного законодавства, як правового підгрунтя охорони навколишнього середовища, використання та охорони природних ресурсів. Формування у студентів комплексу правових знань важливих для правового регулювання екологічних відносин, зокрема природоохоронних, кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю, відтворення природних обєктів та раціонального використання природних ресурсів. Дана дисципліна є орієнтиром для екологів у сфері охорони й використання довкілля при одночасному забезпеченні природними ресурсами потреб населення і забезпеченні збереження природного середовища.
Протокол №3 від 23.11.2020.


Рік останньої атестації: 2020