Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.

Лектор: Чуба В.В. – к.т.н, доцент, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Викладач: Ачкевич В.І. – к.т.н, старший викладач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Завданням вивчення дисципліни є: забезпечення вивчення студентами компонувальних схем і конструкцій тракторів і автомобілів, функціонування їх механізмів і систем; освоєння азів теоретичного аналізу конструктивних рішень і їх впливу на показники роботи; формування у студентів знань та вмінь вибирати способи і технічні засоби для забезпечення оптимально ефективного виконання технологічних операцій. Результатом вивчення даного розділу дисципліни є знання: логічних закономірностей побудови тракторів і автомобілів; напрямів розвитку конструкцій тракторів і автомобілів; умов їх високоефективного використання у сільському господарстві, а також вміння: теоретично аналізувати робочі процеси тракторів і автомобілів.