Спеціальність:  208 – «Агроінженерія» 
ОС: Бакалавр
Семестр: 5EST: 3.

Викладач: Чуба В.В. – к.т.н, доцент, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем
Викладач: Ачкевич В. І. – к.т.н, старший викладач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем

Анотація: завданням вивчення дисципліни є: забезпечення вивчення студентами компонувальних схем і конструкцій тракторів і автомобілів, функціонування їх механізмів і систем; освоєння азів теоретичного аналізу конструктивних рішень і їх впливу на показники роботи; формування у студентів знань та вмінь вибирати способи і технічні засоби для забезпечення оптимально ефективного виконання технологічних операцій. Результатом вивчення даного розділу дисципліни є знання: логічних закономірностей побудови тракторів і автомобілів; напрямів розвитку конструкцій тракторів і автомобілів; умов їх високоефективного використання у сільському господарстві, а також вміння: теоретично аналізувати робочі процеси тракторів і автомобілів.