Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Нікіфоров Андрій Петрович, д-р техн. наук, доцент кафедри електропостачання.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім інженерам-електрикам необхідних теоретичних і практичних знань із принципів побудови, функціонування автоматичних систем та пристроїв керування процесами в електроенергетиці.
Анотація: Інформація в системах управління електропостачанням. Засоби телемеханіки в системах управління електропостачанням. Системи телекерування, телевимірювання і телесигналізації. Канали зв'язку в системах автоматики і телемеханіки. Диспетчерське обладнання пунктів управління. Засоби автоматики в системах управління електропостачанням. Техніко-економічні показники автоматизації та телемеханізації.

НН20