Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

ОС: Магістр. Семестр:  1. ECTS: 4.

Автор: Нікіфоров Андрій Петрович, д-р техн. наук, доцент кафедри електропостачання.

Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім інженерам-електрикам необхідних теоретичних і практичних знань з принципів побудови, роботи  алгоритмів пристроїв телемеханіки та необхідного програмного забезпечення для їх роботи.