Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Нікіфоров Андрій Петрович, д-р техн. наук, доцент кафедри електропостачання.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування професійних знань необхідних для кваліфікованого метрологічного обслуговування сільськогосподарського виробництва та виконання вимірів електричних та магнітних величин.