Дисципліна «Зовнішньоекономічна комерційна діяльність» дає можливість сформувати теоретичні знання і виробити практичні уміння оволодіння методичними аспектами практичного застосування планування, організації та проведення зовнішньоекономічної комерційної діяльності, оцінювання та обґрунтування її результативності і набуття навичок щодо застосування сучасних підходів до управління зовнішньоекономічною діяльністю, які базуються на обґрунтуванні кожної операції, оцінці ефекту й ефективності їх здійснення. Вивчення навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна комерційна діяльність» сприятиме підвищенню рівня підготовки фахівців, розширенню обізнаності за рахунок отримання нових знань, виробленню навичок, необхідних для майбутньої практичної діяльності в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Метою вивчення дисципліни є отримання студентами знань об’єктивних закономірностей, реальних процесів та специфічних особливостей організації і техніки проведення зовнішньоекономічних комерційних операцій, а також навичок їх практичного застосування. Основними завданнями дисципліни є вивчення теоретичних положень зовнішньоекономічної комерційної діяльності; обґрунтування класифікації, змісту та специфіки проведення зовнішньоекономічних комерційних операцій; опрацювання структури та змісту зовнішньоторгового контракту; вивчення обов’язків контрагентів та послідовність їхніх дій при укладанні міжнародних комерційних угод з урахуванням міжнародних правил та норм; ознайомлення студентів з особливостями міжнародних комерційних розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; опрацювання студентами методів техніко-економічного обґрунтування зовнішньоекономічних операцій та визначення особливостей щодо кожного виду.