Дисципліна «Управління якістю медичних послуг» викладається для студентів заочної форми навчання СВО «Магістр» освітньо-професійної програми спеціальності «Менеджмент». При викладанні використовуються сучасні підходи розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини та розробки системи індикаторів якості медичної допомоги гармонізовані з відповідними документами ЄС, що дозволяє: досягти оптимального ступеня впорядкованості в галузі шляхом розробки і встановлення вимог, норм, правил, характеристик умов, продукції, технологій, робіт, послуг, що застосовуються в охороні здоров'я, оптимізувати процес моніторингу впровадження основних положень сучасних медико-технологічних документів.