Дисципліна «Управління матеріальними ресурсами» викладається для студентів заочної форми навчання СВО «Магістр» освітньо-професійної програми спеціальності «Менеджмент». При викладанні використовуються сучасні підходи до формування інформаційного забезпечення аналізу матеріальних ресурсів підприємства, ефективності використання матеріальних ресурсів в медичних закладах, урахування впливу матеріальних ресурсів на результативні показники діяльності медичного закладу, що дозволяє: досягти економії матеріальних ресурсів, знизити абсолютну та питому вагу окремих видів ресурсів, отримати змогу при залученні одної і тої ж кількості ресурсів надавати більшу кількість послуг без додаткових витрат суспільної праці та без втрат якості, підвищувати ефективність виробництва в цілому в кожному медичному закладі.