Спеціальність: 035.041 «Філологія» (германські мови та літератури (переклад включно) англійська мова та друга іноземна мова» 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 . ЄКТС:5

Викладач: Гольцова Маріанна Геннадіївна -  доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Анотація.  Курс практичної граматики основної іноземної мови (англійська мова) є одним з основних дисциплін, що зумовлено професійною значущістю знань, вмінь та навичок з практичної граматики як фахового предмету. Навчання практичної граматики іноземної мови носить професійно орієнтований характер, тому мета його і зміст визначаються в першу чергу комунікативними, пізнавальними та професійними потребами майбутнього філолога та перекладача іноземної мови. Оволодіння граматичною компетенцією здійснюється у відповідності до основних положень теорії мовленнєвої діяльності та комунікації.