Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справта та страхування

ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мірзоєва Тетяна Володимирівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Анотація: ....