Спеціальність: 275 Транспортні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Викладач: Булгакова Оксана Володимирівна – доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Формування у студентів системи знань та навичок про основні тенденції та напрямки розвитку українських земель, набуття практичних навичок та вмінь системного розгляду минулого нашої держави. За результатами навчання студенти зможуть: розуміти основні тенденції перебігу історичного процесу на українських землях; знати історію української державності; засвоїти основні події та факти минулого України.