Спеціальність: 201 Агрономія

ОС: Бакалавр с.т.; Семестр: 2; ЕКТС: 7

Автор: Бабенко Антоніна Іванівна – старший викладач кафедри землеробства та гербології

Анотація: Гербологія є обов’язковою складовою частиною професійної підготовки специалістів агрономічного профілю. На сьогодні, навіть за наявності в землеробстві потужних різноманітних можливостей впливу дана проблема не знята, а її актуальність на Україні зросла. Бездумне застосування заходів контролювання бур’янів не вирішує проблеми забур’яненості, а справляє суттєвий негативний вплив на навколишнє середовище та якість отриманої продукції.

На відміну від інших шкідливих організмів, бур’яни в будь-якому агрофітоценозі завжди представлені певною сукупністю видів, що ускладнює вибір оптимального заходу впливу на них. Проти бур’янів нема універсального заходу. Кожен захід має лише певний рівень ефективності і термін дії. Це зумовлює необхідність розробляти певну систему – послідовну сукупність заходів впливу на бур’яни. Лише оптимальна система може забезпечити отримання бажаного ефекту – високого рівня контролю бур’янів у посівах сільськогосподарських культур при її економічній доцільності та екологічній безпечності. Це вимагає від спеціаліста обов’язкового глибокого всестороннього знання об’єкту регулювання та особливостей кожного заходу його регулювання.