Спеціальність: 201 - агрономія, вибірковий блок за спеціальністю "Агрохімія  і грунтознавство"
ОС: Бакалавр; Семестр: 8; ECTS:  7
Автор: Лопушняк Василь Іванович - професор кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація:
Метою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторно-практичних занять є формування у бакалавра спеціалізації «агрохімія і ґрунтознавство» щодо реалізації сучасних систем удобрення сільськогосподарських культур на основі встановлення балансу та колообігу поживних речовин у сівозмінах, визначення біологічних особливостей живлення та удобрення конкретних культур із врахуванням рівнів родючості грунтів та запланованого врожаю за різних технологій вирощування сільськогосподарських культур на основі диференційованого внесення добрив.