Спеціальність: 201 - агрономія, обовязкова
ОС: Бакалавр; ЄКТС: Семестр: 4,5 ECTS:  6

Автор: Бикіна Н.М. доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Анотація:
Метою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторно-практичних занять є формування у бакалавра зі спеціальності «Агрономія» теоретичних знать щодо основ живлення рослин, їх хімічного складу та використання елементів живлення, властивостей грунту у взаємозв’язку із живленням рослин і застосуванням добрив, класифікацій, видів й різновидів добрив, їх отримання, використання та вплив на продуктивність рослин і довкілля. А також, формування практичних вмінь щодо визначення рівня забезпеченості сільськогосподарських культур поживними речовинами, ґрунту, розпізнавання різних видів і форм добрив та їх взаємодію з грунтом, визначення необхідності проведення хімічної меліорації грунтів