Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4 (1-6). ECTS: 3,5 (10).
Викладач: Самардак Дмитро Валерійович, асистент кафедри англійської філології.
Анотація: Курс є першим етапом з формування та розвитку англомовної комунікативної компетенції на рівні В1. Метою курсу є формування навички усного та письмового спілкування англійською мовою у ситуаціях, пов'язаних зі спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також поглиблення знань про граматику, стилістику та функціонування англійської мови.

П20