Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Викладач: Іванюта Анастасія Олександрівна, канд. техн. наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Дисципліна формує у студентів системи знань щодо засвоєння ними теоретичних та практичних основ вивчення санітарно-гігієнічних вимог до продовольчої сировини і продуктів харчування у процесі виробництва, зберігання, пакування, транспортування та реалізації.