Спеціальності: 101 Екологія; 162 Біотехнологія та біоінженерія; 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр.  Семестр: 1-4. ECTS: 4.
Автор: Хотенцева Олена Вікторівна - старший викладач кафедри фізичного виховання.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування у студента практичних знань, умінь, навичок у галузі фізичної культури і спорту, виховання потреби до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя, розвитку психофізичних якостей, які відповідають специфічним вимогам в обраній професійній діяльності, засвоєння уміння самостійно використовувати здобуті знання, навички з фізичної культури та спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я.