Спеціальність: 141 - Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка.

ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 8.

Автори: Каплун В.В. – професор кафедри електропостачання ім. В.М. Синькова; Макаревич С.С.  - доцент кафедри електропостачання ім. В.М. Синькова.

Анотація: Курс створений з метою формування компетентностей, одержання  знань та отримання навичок з моделювання процесів з розвитку електричних систем і мереж.