Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Величко Володимир Андрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання геологічних процесів, складу земної кори для визначення генетичного типу рельєфу, його віку  у обсязі, необхідному для використовування в обраній професії.