Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладачі: Калівошко Микола Федотович - канд. техн. наук, доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища; Скібчик Володимир Іванович - канд. техн. наук, старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.

П20